images
09/12/2021 05:26 pm

Anh em có dùng cổng HDMI trên máy tính cá nhân không ?

Nguồn: tinhte

Apple bỏ đi cổng HDMI trên các thế hệ Macbook Pro năm 2016 và rồi mang nó quay trở lại vào năm 2021.

Apple bỏ đi cổng HDMI trên các thế hệ Macbook Pro năm 2016 và rồi mang nó quay trở lại vào năm 2021. Mình ủng hộ việc mang trở lại tất cả các cổng trừ cái HDMI vì cổng này thô, xấu và mình thì không bao giờ xài. Mình làm khảo sát này hỏi xem có nhiều anh em dùng cổng HDMI không ?


Bài viết liên quan