images
08/03/2022 05:25 pm

Anh em developer đang dùng Mac hay Win hay Linux?

Nguồn: tinhte

Mình vô tình thấy một video của một cựu nhân viên Netflix nói rằng trong nhiều công ty ảnh từng làm qua, thì developer nào không làm phần mềm cho Win thì đều dùng máy Mac cho công việc của mình.

Mình vô tình thấy một video của một cựu nhân viên Netflix nói rằng trong nhiều công ty ảnh từng làm qua, thì developer nào không làm phần mềm cho Win thì đều dùng máy Mac cho công việc của mình. Mình muốn tham khảo thử anh em ở Tinh tế thì sao, anh em đang dùng gì cho công việc của mình? Máy Win, máy Mac, hay máy Win cài Linux? Mời anh em làm cái khảo sát nhỏ nha.

Bài viết liên quan