images
09/05/2022 05:26 pm

Giới thiệu EVKey, bộ gõ cho Windows và macOS, hỗ trợ native M1 cho anh em dùng Apple Silicon

Nguồn: tinhte

Mình giới thiệu thêm một bộ gõ cho anh em dùng Windows hoặc Mac là bộ EVKey , bộ này nếu anh em đang dùng mac chạy Apple Silicon thì nó chạy native, không cần qua Rosetta 2.

Mình giới thiệu thêm một bộ gõ cho anh em dùng Windows hoặc Mac là bộ EVKey, bộ này nếu anh em đang dùng mac chạy Apple Silicon thì nó chạy native, không cần qua Rosetta 2.

Bộ gõ này không mới nhé anh em, tuy nhiên cũng có một vài anh em chưa biết. Bộ gõ được phát triển trên nền UniKey, tác giả là bác Lâm Quang Minh, nguồn để ở Github. Anh em có thể tải ở Github hoặc ở evkeyvn.com cũng được.

https://github.com/lamquangminh/EVKey

GitHub - lamquangminh/EVKey: Vietnamese Keyboard

Vietnamese Keyboard. Contribute to lamquangminh/EVKey development by creating an account on GitHub.
github.com


Screen Shot 2022-05-05 at 11.17.32.jpg
Lần cập nhật gần nhất là 29 tháng 5, 2021.

Quảng cáo


Screen Shot 2022-05-05 at 11.16.46.jpg
Screen Shot 2022-05-05 at 11.17.01.jpgAnh em có thể chọn nhiều bảng mã, nhiều kiểu gõ khác nhau, có thể chọn gõ tắt vv.

Screen Shot 2022-05-05 at 11.23.20.jpg
Anh em dùng macOS cũng cần phải cấp quyền truy cập hệ thống thì mới dùng bộ gõ này được nhé.

Ưu điểm và nhược điểm của EVKey:
  • Không có gạch dưới khi gõ trên macOS..
  • Không có lỗi khi dùng với các trình chat, lên fb gõ status không lỗi vv.
  • Miễn phí.
  • Nhiều tính năng liên quan đến gõ Tiếng Việt.
  • Native M1.

Nhược:
  • Có thể là mối nguy hiểm đến an toàn bảo mật nếu một ngày nào đó người phát hành bộ gõ cài mã độc, lấy dữ liệu bạn gõ (keylog) chẳng hạn, cái này là nhược điểm của mọi bộ gõ không phải là bộ gõ chính chủ.

Screen Shot 2022-05-05 at 11.46.44.jpg
Anh em dùng EVKey thấy ngon thì có thể mời tác giả ly cà phê qua Momo, donate trên trang, hoặc Paypal vv.


Anh em đang dùng bộ gõ nào ?

Bài viết liên quan