images
27/06/2022 05:27 pm

Không đăng nhập được IP Modem vnpt Alcatel Lucent I 240 wa

Nguồn: tinhte

Mình muốn chuyển Modem vnpt Alcatel Lucent I 240 wa thành cục phát wifi nhưng k thể đăng nhập được địa chỉ IP :192.

Mình muốn chuyển Modem vnpt Alcatel Lucent I 240 wa thành cục phát wifi nhưng k thể đăng nhập được địa chỉ IP :192.168.1.254 . Đăng nhập vào mạng wifi của Modem thì yeu cầu Pass mà không được dù đã reset lại vài làn rồi
Bạn nào biết cách đăng nhập hướng dẫn mình với ạ
z3524083344528_92be610187ba7f30b4a03e4d9d3a2dce.jpgz3523801099069_8cbd17af14e4cafec4e50a93c5f497c8.jpg

Bài viết liên quan