images
29/03/2022 05:26 pm

Mình muốn hỏi về thunderbolt và kết nối ra 2 màn hình ngoài

Nguồn: tinhte

Mình đang dùng Macbook 16 inch M1 Pro, hiện tại mình đang kết nối 2 màn hình LG gồm 27UP850 (USB-C) và 1 con 24MP59G (HDMI), mọi thứ ổn.

Mình đang dùng Macbook 16 inch M1 Pro, hiện tại mình đang kết nối 2 màn hình LG gồm 27UP850 (USB-C) và 1 con 24MP59G (HDMI), mọi thứ ổn.

Tuy nhiên mình muốn hướng tới việc chỉ dùng 1 sợi C để kết nối giữa macbook và dock rồi từ dock xuất ra cho cả 2 màn hình. Sau vài ngày tìm kiếm dock phù hợp cho macbook thì mình thấy không phải dock nào cũng làm được việc này, đa số sẽ bị tình trạng mirror thay vì extend.

1 số dock mà mình thấy hỗ trợ xuất ra 2 màn hình ở chế độ extend gồm:

Caldigit TS3 plus
Owc thunderbolt 4
Razer thunderbolt 4 dock chroma

Nhưng tất cả đều đã hết hàng, ở VN lại càng không kiếm ra chỗ bán.

Có dock nào khác ở VN đang bán giải quyết được vấn đề này không? Mình không muốn dùng dock displaylink.

Mình thắc mắc điều gì khác biệt ở những dock trên có thể hỗ trợ Macbook xuất ra nhiều màn hình ở chế độ extend.

Cám ơn anh em đã xem.

Bài viết liên quan