images
12/05/2022 05:26 pm

Macbook ổ cứng gắn liền vẫn có thể nâng cấp

Nguồn: tinhte

Các bạn vẫn có thể nâng cấp ổ cứng macbook dung lượng từ 128gb nên 256-512-1tb -1.

Các bạn vẫn có thể nâng cấp ổ cứng macbook dung lượng từ 128gb nên 256-512-1tb -1.5TB hay 2TB tuỳ ý toàn bộ đều là SSD chính hãng apple
Các Mã macbook có thể nâng cấp ổ cứng nên dung lượng cao 256-512-1TB-2TB
Macbook Pro 13in 2017-2018-2019-2020 – M1
Nâng cấp ssd Macbook 2019
Nâng cấp ssd macbook 2020
Nâng cấp ssd macbook M1
Macbook Pro 15in 2016-2017-2018-2019
Nâng cấp ssd macbook 15in 2018
Nâng cấp ssd macbook 15in 2019
Nâng cấp ssd macbook 15in 2020
Nâng cấp ssd macbook 16in M1
Nâng cấp ssd macbook 14in M1

Macbook air 2018-2019-2020-M1
Nâng cấp ổ cứng Macbook 16in M1
Nâng cấp ổ cứng Macbook 14in M1
Mac mini 2018-2019 -M1
imac 2018-2019-2020 M1


Bài viết liên quan