images
23/05/2022 05:27 pm

Mos: Ứng dụng miễn phí giúp chuột bên thứ 3 scroll mượt, phê hơn trên MacOS

Nguồn: tinhte

Bị thằng em xu con Magic Mouse, sẵn dịp thấy chủ tịt khen con Razer Pro Click quá nên mình mua trải nghiệm luôn.

Bị thằng em xu con Magic Mouse, sẵn dịp thấy chủ tịt khen con Razer Pro Click quá nên mình mua trải nghiệm luôn.
Vấn đề đầu tiên mình gặp khi sử dụng chuột này là về khả năng scroll khi lướt web, nói thẳng ra là nó làm mình khó chịu không chấp nhận được, scroll cứ khựng khựng không mượt, không đã như scroll bằng Magic Mouse.
Thế là mình Google tìm xem có giải pháp nào hay không và đã tìm được chân ái là ứng dụng Mos này. Một ứng dụng miễn phí, mã nguồn mở nên anh em có thể yên tâm xài.
Tính năng:
  • Giúp chuột scroll mượt hơn.
  • Có thể kết hợp thêm nút ctrl, option… để scroll nhanh hơn.

Screen Shot 2022-05-21 at 14.13.16.png
Screen Shot 2022-05-21 at 14.13.20.png

Link tải: https://github.com/Caldis/Mos/releases/download/3.3.2/Mos.Versions.3.3.2.dmg
Github: https://github.com/Caldis/Mos

GitHub - Caldis/Mos: 一个用于在 macOS 上平滑你的鼠标滚动效果或单独设置滚动方向的小工具, 让你的滚轮爽如触控板 | A lightweight tool used to smooth scrolling and set scroll direction independently for your mouse on macOS

一个用于在 macOS 上平滑你的鼠标滚动效果或单独设置滚动方向的小工具, 让你的滚轮爽如触控板 | A lightweight tool used to smooth scrolling and set scroll direction independently for your mouse on macOS - GitHub - Caldis/Mos: 一个用于在 macOS 上平...
github.com

Bài viết liên quan