images
07/06/2022 05:26 pm

Phụ kiện dùng camera iPhone làm webcam cho máy tính Apple

Nguồn: tinhte

Cuối năm nay những phụ kiện biến iPhone thành webcam cho MacBook sẽ được bán ra.

Cuối năm nay những phụ kiện biến iPhone thành webcam cho MacBook sẽ được bán ra. Anh em chỉ cần gắn iPhone vào phụ kiện là nó tự động thành webcam trên máy tính chạy macOS mới. Đó là tính năng continuity camera.

Lúc này mà anh em muốn tính năng tương tự thì cài ứng dụng EpocCam Pro của Elgato trên macOS và iPhone là có thể sử dụng được rồi.

Link cho anh em nào quan tâm: https://www.elgato.com/en/epoccam

EpocCam | elgato.com

Easily turn your phone into a high definition Mac or PC webcam. Perfect for business, online teaching, live streaming and more, EpocCam works seamlessly with popular video conferencing and broadcast software like Zoom, Microsoft Teams, and OBS...
elgato.com

Bài viết liên quan