images
08/08/2022 05:27 pm

Sound test Dolinger RE PC. Chiếc phím giống chủ tịch gõ sẽ nghe như thế nào?

Nguồn: tinhte

Tiêu đề câu view tí chứ tuỳ cách build + switch + keycap sẽ cho ra chất âm khác nhau.

Tiêu đề câu view tí chứ tuỳ cách build + switch + keycap sẽ cho ra chất âm khác nhau.
Chiếc đèn ngủ Dolinger RE PC của mình gồm:
Case PC + Plate PC + PCB + Boba U4T L+F + XMI. (Không foam gì hết vì không kèm theo).

Bài viết liên quan