images
14/04/2022 05:26 pm

Trình duyệt riêng tư cao DuckDuckGo lên macOS

Nguồn: tinhte

Trình duyệt khá nổi tiếng về bảo mật và quyền riêng tư trên iPhone là DuckDuckGo vừa có mặt trên macOS , dưới dạng beta dành cho cộng đồng.

Trình duyệt khá nổi tiếng về bảo mật và quyền riêng tư trên iPhone là DuckDuckGo vừa có mặt trên macOS, dưới dạng beta dành cho cộng đồng. DuckDuckGo hướng tới quyền riêng tư của người dùng, cũng như sự đơn giản và tốc độ nhanh như trình duyệt mặc định của hệ điều hành là Safari.

Theo mô tả trên trang chủ, thì DuckDuckGo cho macOS sử dụng bộ máy tìm kiếm riêng tư với tính năng chặn theo dõi, mã hóa trang web cũng như bảo vệ khi sử dụng email. Ngoài ra, trình duyệt này sử dụng bộ máy render trang web tích hợp của hệ điều hành, tức là giống cái mà Safari sử dụng nên cho tốc độ tương đồng. Vì chặn theo dõi, DuckDuckGo sẽ nhanh hơn Chrome ở một vài bài hiệu năng đồ họa và cũng dùng ít data hơn 60%.

Hiện tại để tham gia thử nghiệm DuckDuckGo, người dùng cần dùng phiên bản cho iPhone, tham gia vào danh sách chờ để dùng bản beta.

Nguồn: 9to5 Mac

Bài viết liên quan