images
09/06/2022 05:26 pm

macOS Ventura sẽ chặn phụ kiện USB-C lạ giao tiếp với máy tính

Nguồn: tinhte

Một tính năng an toàn mới trên macOS Ventura là hệ thống sẽ ngăn chặn bất cứ phụ kiện USB-C lạ nào giao tiếp với máy tính khi được kết nối.

Một tính năng an toàn mới trên macOS Ventura là hệ thống sẽ ngăn chặn bất cứ phụ kiệnUSB-C lạ nào giao tiếp với máy tính khi được kết nối. Tính năng này bảo vệ người dùng máy Mac sử dụng chip M1 và M2 khỏi những thiết bị lạ, có thể tấn công và lấy cắp dữ liệu khi chúng được kết nối với máy tính qua cổng USB-C.

Theo Apple, tính năng sẽ mặc định được kích hoạt và người dùng phải đồng ý thì thiết bị đó mới có thể giao tiếp với máy tính. Và nó không áp dụng với những phụ kiện như sạc, màn hình ngoài. Trước đó từ iOS 12, Apple đã bổ sung tính năng tương tự cho người dùng iPhone, nếu bạn cắm iPhone vào máy Mac thì nó cũng hỏi sự cho phép trước khi cả hai kết nối với nhau.

Nguồn: TechCrunch

Bài viết liên quan