images
28/07/2022 05:25 pm

tại sao laptop mik chỉ nhận card gt730 qua device manager, còn các ứng dụng thì lại k nhận, mik...

Nguồn: tinhte

tại sao laptop mik chỉ nhận card gt730 qua device manager, còn các ứng dụng thì lại k nhận, mik dùng egpu.

tại sao laptop mik chỉ nhận card gt730 qua device manager, còn các ứng dụng thì lại k nhận, mik dùng egpu. Ai biết giúp mik vs ạ. thanksimage.pngimage.png

Bài viết liên quan