images
27/09/2022 04:41 am

Python Opencv Tạo Ảnh Grayscale Và Sketch

Trong computer vision, việc xử lý chuyển đổi sang dạng ảnh grayscale là cách rất tiện lợi để phục vụ cho các thuật toán về xử lý ảnh

Trong computer vision, việc xử lý chuyển đổi sang dạng ảnh grayscale là cách rất tiện lợi để phục vụ cho các thuật toán về xử lý ảnh do:

🌱 Ảnh grayscale có dung lượng thấp hơn nhiều do không thể hiện màu sắc, giúp cho chương trình xử lý sẽ chạy nhanh hơn.

🌱 Các thuật toán xử lý ảnh thường sử dụng đầu vào là ảnh grayscale

Dưới đây sẽ giới thiệu việc sử dụng thư viện opencv và numpy của Python để convert ảnh gốc sang grayscale đồng thời tạo ra ảnh sketch giống như vẽ chì.

🌱 Convert ảnh gốc sang grayscale:

import cv2

import numpy

image = cv2.imread('/Users/hoang/Desktop/model.jpg')

gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

cv2.imwrite('/Users/hoang/Desktop/gray_model.jpg', gray)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()


🌱 Tạo ảnh sketch:

Đầu tiên ta đảo lại ảnh gray và làm blurred ảnh để nổi bật lên những nét đậm nhất. Sau đó tiến hành trộn 2 ảnh sử dụng kĩ thuật Dodging:

gray_inv = 255 - gray

img_blur = cv2.GaussianBlur(gray_inv, (21,21), 0, 0)

img_blend = cv2.divide(gray, 255-img_blur, scale=256)

cv2.imwrite('sketch.jpg', img_blend)


Mời bạn độc thêm bài Các tips hay cho Python.

Bạn muốn học Python, cùng tham khảo khóa học này nhé Python cơ bản và ứng dụng thực tế.

- Tech Zone -

Thư giãn chút nào!!!

Bài viết liên quan