images
22/10/2020 09:16 am

Python cơ bản: Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt

Python là ngôn ngữ lập trình thông dịch bậc cao, được thiết kế để phù hợp cho việc lập trình trên các domain khác nhau.

Giới thiệu


Python là ngôn ngữ lập trình thông dịch bậc cao, được thiết kế để phù hợp cho việc lập trình trên các domain khác nhau. Triết lý của nó là: sự dễ dàng trong việc đọc code. Python do đó chứa nhiều khoảng space để ngăn cách các block code.


Được tạo ra bởi giáo sư người Hà Lan: Guido Van Rossum.Bản released đầu tiên: 1991


Python là ngôn ngữ được lấy ý tưởng từ ngôn ngữ lập trình ABC khi Rossum tham gia thiết kế ngôn ngữ ABC và thấy nó không thể mở rộng được. Python ra đời năm 1989, có thể support nhiều OS khác nhau từ Linux, MacOS tới Windows 


Để đặt tên cho ngôn ngữ, Rossum chọn 1 cái tên ngắn và ông đã chọn Python từ cái tên của một bộ phim hài nổi tiếng của BBC lúc bấy giờ: Monty Python's Flying Circus.
Python được thiết kế để có thể hỗ trợ lập trình hàm, hay lập trình hướng đối tượng. Cú pháp đơn giản với dynamic type - kiểu dữ liệu linh động. Python nhanh chóng phù hợp với các project lớn cũng như các project ở quy mô nhỏ, ví dụ như các script ngắn thực thi nhiệm vụ đơn giản. 


Python hướng đến code đơn giản - dễ đọc. Giúp lập trình viên tập trung vào giải quyết các vấn đề business thực sự, thay vì phải quan tâm đến những thứ phức tạp như: quản lý bộ nhớ, pointer,... vốn thường được đề cập đến khi lập trình các ngôn ngữ như C, C++ hay Pascal.


Với cú pháp đơn giản, Python nhanh chóng được các lập trình viên mới, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu sử dụng trong việc học tập, làm nghiên cứu tại các trường học cũng như các công ty.


Website chính thức về Python: https://python.org/ 


Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems more effectively.Phiên bản


Mỗi phiên bản gồm 3 thành phần là A.B.C

Trong đó A là major version. B là minor version và C là micro version.


Python 2.x.y đã ngừng support vào năm 2020. 

Phiên bản hiện tại của Python là Python version 3.x.y


Thư viện


Python có bộ thư viện đồ sộ. Các thư viện được 

quản lý thông qua PIP - Package Installer for Python.


Từ phiên bản Python 3.4, PIP được cài đặt mặc định cùng Python

- NumPy cung cấp khả năng lưu trữ và tính toán với các mảng dữ liệu nhiều chiều.

- SciPy cunng cấp nhiều công cụ tính toán như tích phân hay nội suy

- Pandas cung cấp DataFrame object với một loạt các công cụ hiệu quả cho phép làm việc với dữ liệu, lọc, nhóm và chuyển đổi dữ liệu. 

- Matplotlib Cung cấp khả năng visualize dữ liệu bằng các biểu đồ.

- Scikit-Learn cung cấp bộ công cụ cho việc áp dụng các thuật toán về học máy với dữ liệu.

- IPython/Jupyter cung cấp môi trường interactive tiện lợi cho việc lưu các script và thực hiện.


Cài đặt Python


Bước 1: Bạn chọn phiên bản dành cho MacOS, Windows hay Linux tại: https://www.python.org/downloads/


Bước 2: Download phần mềm và cài vào máy


Bước 3: Mở Terminal hoặc Trên Windows Mở Command line CMD rồi đánh:

> python --version
Python 3.8.5

Thông tin hiện ra là version đã cài đặt. Thế là bạn đã cài đặt xong!


Bước 4: Download và cài đặt Visual Studio Code hoặc Pycharm


Interactive Mode


Python là ngôn ngữ thông dịch, các dòng code được biên dịch và chạy đồng thời. Điều này khác với ngôn ngữ như C hay Java. Các dòng code của Python chạy tuần tự.


Interactive Mode là chế độ chạy cho phép thực thi dòng lệnh sau mỗi lần typing. Các lệnh được đọc từ TTY và thực thi. Để bật Interactive Mode, bạn vào Terminal và đánh:


$ python

Python 3.8

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>>


Góc mở rộng: TTY?


TTY: TeleTYpewriter, TTY


Trước đây máy đánh chữ là thiết bị đầu cuối được kết nối với máy tính. Kế thừa thuật ngữ này, ngày nay TTY được ngầm định chỉ chương trình chỉ có Text - Only, cho phép người dùng nhập cách lệnh bằng text và thực thi trên máy.


Interactive Mode


Chế độ Interactive có thể được bật lên qua lệnh ipython:


$ ipython

Python 3.8

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

In[1]:


Bạn thử đánh vào 1+1 và nhấn Enter để xem kết quả:


$ ipython

Python 3.8.5 

Type 'copyright', 'credits' or 'license' for more information


In [1]: 1+1

Out[1]: 2


Lưu giá trị vào một biến:

Giả sử bạn có biểu thức: X = (10 + 20 + 30 + 40 + 50) và Y = X / 5. 

Hãy Tính Y = ?. Trong Python bạn làm như sau:


$ ipython

In [1]: X = 10 + 20 + 30 + 40 + 50

In [2]: X

Out[2]: 150

  In[3]: Y = X/150

In[4]:  Y

OUt[4]: 30


Ta thấy:

- In [1]: Giá trị nhập vào

- Out[1]: Giá trị được output từ dòng lệnh

- X và Y được gọi là các biến - variable - chứa những giá trị nhất định


Scripting


Python có thể chứa tập các câu lệnh thực thi. Trong trường hợp này ta có thể đưa các câu lệnh vào trong 1 file. Ví dụ tạo file example.py sau:


print("Hello techzonefun")

print("This is python tutorial")


Ta có thể thực thi các câu lệnh này như sau, ở terminal, bạn chạy dòng lệnh sau:


$ python example.py

Hello techzonefun

This is python tutorial


- Ở đây chúng ta dùng hàm print để in ra một xâu ra màn hình. 

- Hàm print nhận đầu vào là một xâu và thực hiện tác vụ in xâu đó ra màn hình


Sử dụng Visual Studio Code


Bạn có thể mở editor Visual Studio Code đã tạo trước đó để tạo file: Ghi nội dung trên rồi save lạiLưu ý bạn cần phải cài plugin chạy Python trên visual studio code: Bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + X hoặc Command + Shift + X (Trên Mac):Sau đó, bạn có thể chạy script này từ Menu của Visual Studio Code: Chuột phải và chọn:Mời các bạn đọc thêm bài Tại sao numpy được sử dụng nhiều trong các thư viện data mining?


- Tech Zone


Thư giãn chút nào!!!

Bài viết liên quan