images
16/10/2020 07:48 am

Series video bài giảng SQL cơ bản

Các video bài giảng của một khóa học “SQL cơ bản” cực dễ hiểu, với những bài tập thực hành ngay trên lớp nhận được đánh giá cao từ các học viên tham gia, phù hợp với các bạn sinh viên, BA, Tester hoặc lập trình viên.

Khóa học SQL Cơ bản do Tech Zone tổ chức, hoàn toàn miễn phí với mong muốn đóng góp kiến thức cho công đồng yêu công nghệ và lập trình.

Bài 1: SQL Tutorial 1: Giới thiệu về RDDMS, SQL và câu truy vấn với SELECT

Bài 2: Các dạng chuẩn hoá & Truy vấn với Aggregation

- Giới thiệu về 4 dạng chuẩn hoá của RDBMS

- Câu truy vấn với các hàm của Aggretation, Group by, Having

Bài 3: Câu lệnh SELECT với SubQuery và JOIN

- SQL Select với SubQuery

- Các câu lệnh về Cross Join, Inner Join, Left & Right Join

Bài 4: SQL với Subquery, Case-When, With

- Chữa bài tập với JOIN và SubQuery

- SQL với Subquery, Case-When, With

Bài 5: Business Intelligence với Metabase

Khóa học được tài trợ bởi Unitech.

- Tech Zone

Thư giãn chút nào!!!

Bài viết liên quan