images
13/04/2021 06:16 am

Tìm hiểu về Cryptocurrency thông qua Bitcoin: Phần 2: Giao dịch Bitcoin diễn ra như thế nào

Chúng tôi định nghĩa một loại tiền xu điện tử như là một chuỗi nối các chữ kí số. Mỗi một người chủ sở hữu chuyển đồng xu này sang người chủ tiếp theo bằng cách ghi chữ số vào một xâu băm của giao dịch trước đó và chìa khóa công khai của người chủ tiếp theo rồi đưa các kết quả này vào cuối của đồng xu.

Theo Satoshi Nakamoto:

Chúng tôi định nghĩa một loại tiền xu điện tử như là một chuỗi nối các chữ kí số. Mỗi một người chủ sở hữu chuyển đồng xu này sang người chủ tiếp theo bằng cách ghi chữ số vào một xâu băm của giao dịch trước đó và chìa khóa công khai của người chủ tiếp theo rồi đưa các kết quả này vào cuối của đồng xu. Người nhận tiền có thể kiểm tra các chữ kí để xác nhận chuỗi sở hữu.

Hình minh hoạ giao dịch Bitcoin:Diễn giải:


Khi thực hiện một giao dịch từ người Owner1 sang người Owner2, Thông tin trong giao dịch sẽ bao gồm:


  • Bản ghi của giao dịch trước đó ghi nhận số tiền là Input của Owner1: Nôm na là khi bạn chuyển $5 cho một người khác thì bản chất $5 của bạn được xuất phát từ giao dịch trước đó có người chuyển cho bạn.

  • Số tiền muốn chuyển đi

  • Địa chỉ người nhận số tiền này


Các thông tin này sẽ được Hash và Ký sử dụng private key của Owner1 để xác thực giao dịch chính chủ.


Public key: Đây chính là khoá công khai của một chiếc ví hay của một người nào đó. Khi giao dịch diễn ra thì public key được sử dụng như là địa chỉ của người nhận (Address). Một ai đó có tiền trong ví tương đương họ có một cặp private key và public key trong đó public key là địa chỉ thụ hưởng khi có giao dịch chuyển tiền cho người đó, còn private key để đảm bảo người đó có thể xác thực public key là của mình và do đó chứng minh được số tiền chuyển đến là chuyển cho mình.


Ví (wallet) sẽ chứa private key và public key, ví không chứa tiền


Bitcoin hoạt động trên blockchain theo nguyên tắc sổ cái kế toán, tuy nhiên có điểm khác biệt là nó chỉ lưu giữ các giao dịch chứ không lưu giữ Account balance của tài khoản. Account balance được hiểu là trạng thái tài khoản: cho biết bạn đang có bao nhiêu tiền. Đây là điểm dễ nhầm lẫn khi tìm hiểu về Bitcoin. Do hoạt động dựa trên block chain nên mạng Bitcoin sẽ biết được ở một thời điểm, mỗi public key đang có bao nhiêu transaction gửi tới (input), bao nhiêu transaction gửi đi (output) từ đó sẽ tính ra được trạng thái tài khoản của bạn.


Đào tiền:


Ví dụ Alice gửi cho Bob 5BTC, một giao dich này sẽ chứa 3 thông tin chính:

  • Danh sách các giao dịch trước đó tạo thành 5 BTC của Alice

  • Số tiền: 5 BTC

  • Người nhận: public key của Bob


Thông tin này sẽ được ký dùng khoá bí mật của Alice và gửi lên mạng. Giao dịch này ở trạng thái chờ hệ thống xác nhận. Hệ thống mạng sẽ tập hợp các giao dịch này, kiểm tra tính hợp lệ, tức đảm bảo Alice có đủ 5 BTC chưa chi tiêu, sau đó tính ra số Hash của khối. Khối hay block là tập hợp các giao dịch. Số Hash tính ra được phải nhỏ hơn số Target do mạng quy định. Việc dò ra số Hash nhỏ hơn Target là cực kì khó khăn vì số này là số 256 Bit. Mỗi máy đào sẽ cố gắng nhanh nhất để tìm ra số Hash thoả mãn Target bằng cách thay đổi một biến số Nonce để biến đổi đầu ra của Hash. Sau khi tìm được Nonce và sinh ra Hash hợp lệ, máy đào sẽ gửi thông tin Block đã được xác nhận ra toàn bộ mạng. Đây là bước tạo ra bằng chứng công việc (Proof of Work).


Các node mạng sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Block này và add vào chuỗi khối đang có (BlockChain). Việc đào thì vô cùng tốn công nhưng việc kiểm tra dựa trên Hash và Nonce thì cực nhanh. Một giao dịch sẽ được coi là hợp lệ nếu như nó nằm trong Block được chấp nhận bởi đa số các node trong mạng. Máy đào tiền thành công là máy xác nhận được Block giao dịch, nó sẽ được thưởng tiền trả cho công đào tiền là 6.25 BTC và phí của các giao dịch. Như vậy Bitcoin sinh ra giống như vàng vậy, người ta phải bỏ công sức ra “đào”


Tiền lẻ:


Như trên phân tích, ví chỉ chứa thông tin các giao dịch. Khi bạn nhận được 2 giao dịch 1 BTC và 2 BTC và muốn sử dụng 2.5 BTC để mua một mặt hàng nào đó. Khi đó giao dịch mới hình thành sẽ bao gồm thông tin 2 giao dịch trước đó, một số tiền 2.5 BTC gửi cho người bán và 0.5 BTC gửi lại cho chính bạn như là tiền lẻ.


Tham khảo: Bitcoin.com, bitcoin.org


- Tech Zone -

Thư giãn chút nào!!!

Bài viết liên quan