images
04/05/2021 10:24 am

Tìm hiểu về Cryptocurrency thông qua Bitcoin: Phần 3: Các thông số về tiền Bitcoin

Tổng số tiền Bitcoin sinh ra sẽ cố định ở mức 21 Triệu coin và số hiện tại là 18,668,562.5 BTC. Như vậy có khoảng 3 triệu coin còn lại để đào.

Tổng số tiền Bitcoin hiện tại:


Tổng số tiền Bitcoin sinh ra sẽ cố định ở mức 21 Triệu coin và số hiện tại là 18,668,562.5 BTC. Như vậy có khoảng 3 triệu coin còn lại để đào. Khi Bitcoin mới được tạo ra, mỗi block đào sẽ được thưởng 50 coin. Đến năm 2012, nó giảm một nửa còn 25 coin. Năm 2016, số tiền thưởng giảm một nửa còn 12.5 coin. Đến năm 2021, số lượng coin đào được cho mỗi block là 6.25.


Điều này giúp cho coin ngày càng khó đào và giá coin càng tăng cao để tránh lạm phát.

Biểu đồ số coin đào mỗi năm.Có bao nhiêu block đã được đào:


Trung bình có khoảng 144 block được đào mỗi ngày, và đến nay số lượng block đã đào là là 676970 (ngày 30-03-2021). Trung bình mỗi block đào sẽ được 6.25 Bitcoin. Mỗi ngày 144 block được đào, mỗi khoảng 10 phút sẽ tạo ra một block mới. Và có 900 coin được tạo ra mỗi ngày.


Độ khó của việc Đào coin và nguyên tắc hoạt động:


Theo Satoshi Nakatomo: 


Để bù lại sự gia tăng của phần cứng máy tính và mức độ quan tâm của các bên, bằng chứng công việc được tạo ra dựa trên trung bình động của số block được đào trong một giờ. Nếu tốc độ sinh ra quá nhanh, độ khó sẽ được tăng lên.


Cứ sau mỗi 2016 Block, độ khó của việc đào coin lại được tính toán và điều chỉnh để sao cho mỗi khối xác nhận sẽ quanh khoảng thời gian là 10 phút. Độ khó ở đây chính là số Target. Các máy đào sẽ điều chỉnh một số Nonce sao cho khi generate ra Hash thì nó nhỏ hơn số Target. Việc sinh ra một số Hash theo một số cho trước là việc vô cùng khó khăn và không xác định được, do đó máy đào sẽ phải trải qua lượng tính toán cực lớn để tìm ra số Nonce phù hợp. Khi Target càng bé, việc tìm ra càng khó.
Target hiện thời của Bitcoin là một số dạng hexanumber: 0000000000000000000cdf6f0000000000000000000000000000000000000000


Trong khi đó số Target ban đầu là:

00000000ffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000


Số Target tiếp theo = số target hiện thời * (2 Weeks)/ T


Trong đó T là thời gian tìm ra 2016 Block trước đó.


2 Weeks tức là thời gian theo quy định để đào 2016 block với tốc độ 1p một block: 2 * 7 (số ngày trong tuần) * 24 * 6 (Số block trong một giờ ) = 2016.


Nếu T của 2016 Block trước đó quá nhanh, thì số target tiếp theo sẽ giảm xuống làm tăng độ khó. Ngược lại, số target tăng lên thì độ khó sẽ được giảm xuống. Theo công thức này, các node tham gia và mạng đào sẽ tự tính toán lại target sau mỗi 2016 Block đào thành công trước đó.

Các node sẽ cùng chia sẻ chung target khi tham gia đào trên mạng.


Tại sao cần định nghĩa ra độ khó này:


- Do các node cần thời gian để chấp nhận block mới và để block mới được chấp nhận bởi nhiều node trên mạng. Nếu việc xác nhận block quá nhanh, dẫn đến các node sẽ không đủ thời gian chấp nhận block mới. Điều này gây khó khăn cho việc đồng bộ các khối.


- Đảm bảo tính bền vững và giá trị của đồng tiền. Số tiền được đào ra luôn có tỉ lệ cố định theo thời gian.


Mời các bạn đọc thêm bài: Tìm hiểu về Cryptocurrency thông qua Bitcoin: Phần 2: Giao dịch Bitcoin diễn ra như thế nào


- Tech Zone -

Thư giãn chút nào!!!

Bài viết liên quan