Đặt tên cho Class

30/09/2022 07:32 am

Đôi lúc Dev senior cũng treo treo vì màn đặt tên cho class :))


Cùng cười thả ga