Fun Puzzle: Cánh cửa nào an toàn nhất?

30/12/2020 02:47 am

Thử dùng khả năng tư duy logic để tìm ra cánh cửa nào an toàn nhất để bước vào nhé!


Đáp án:

.

.

.

.

.

.

.

Nếu không có thức ăn, sư tử có thể sống sót trong vòng 2 tuần. Nhưng nếu đã 3 năm rồi nó không ăn gì, có thể nó đã chết từ lâu. Do đó, cánh cửa thứ 3 có con sư tử sẽ là cánh cửa an toàn nhất.

- Tech Zone -


Cùng cười thả ga