Fun Puzzle: Chiếc ô tô đỗ ở ô số bao nhiêu?

22/12/2020 03:18 am

Đố các bạn biết chiếc ô tô đỗ ở ô số bao nhiêu?


Đáp án:

.

.

.

.

.

.

.


Các bạn đọc ngược lại nhé, sẽ thấy các ô số lần lượt là: 91, 90, 89, 88,???, 86

--> Như vậy số cần tìm là 87 --> Ô tô đang đỗ ở ô số 87

Cùng cười thả ga