Fun Puzzle: Dịch chuyển que diêm

19/03/2021 08:09 am

Bạn hãy tìm cách Dịch chuyển đúng 2 que diêm để có 7 hình vuông nhé!


Đáp án:

.

.

.

.

.

.

.

Dưới đây là cách di chuyển nha các bạn:


- Tech Zone


Cùng cười thả ga