Fun Puzzle: Dịch chuyển que diêm

14/01/2021 06:22 am

Làm thế nào để chỉ dịch chuyển 1 que diêm mà có được phương trình đúng?

Đáp án:

.

.

.

.

.

.

Bạn chỉ cần dịch chuyển que diêm ở dấu cộng để biến thành số 4

--> Ta sẽ có: 545 + 5 + 5 =555


- Tech Zone -

Cùng cười thả ga