Fun Puzzle: Số tiếp theo là số nào?

03/02/2021 04:13 am

Số tiếp theo trong dãy số là số bao nhiêu?


Đáp án:

.

.

.

.

.

.

Có thể thấy đây là dãy số nguyên tố nên số tiếp theo sẽ là 29.

- Tech Zone -

Cùng cười thả ga