Fun Puzzle: Tìm số đúng trong dấu hỏi chấm

22/01/2021 04:32 am

Đố bạn biết trong dấu hỏi chấm là số nào?


Đáp án:

.

.

.

.

.

.


Logic trong hình tam giác là: 


D = (A x A) + (2 x C) + B


Như vậy dấu chấm hỏi sẽ là: (5 x 5) + (2 x 2) + 4 = 33


- Tech Zone -

Cùng cười thả ga